ราคาข้าวประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563


ราคาประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
…เกษตรกรยุค 4.0
…ต้องรอบรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
…ด้วย 4 ช่องทางการสื่อสารแบบง่าย ๆ ค่ะ 😊
อยากรู้ราคาข้าว และราคาสินค้าเกษตร
▶ website กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
-https://www.dit.go.th/
อยากรู้มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
▶ แอปพลิเคชัน ชาวนาไทย
– เข้ามาที่ Google Play หรือ App Store
– พิมพ์ค้นหา “ชาวนาไทย” ฟรี !!
อยากรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร
▶ Facebook
– พิมพ์ค้นหา “DIT-บริหารจัดการสินค้าเกษตร”
– หรือกด https://web.facebook.com/DIT.AgriTrade
▶ YouTube
– พิมพ์ค้นหา “บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน”
– หรือกด https://goo.gl/ybZVwf
#กรมการค้าภายใน #บริหารจัดการสินค้าเกษตร
#เกษตรกร #ราคาสินค้าเกษตร #ข้าว #มันสำปะหลัง

Copyright © 2019. All rights reserved.