สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 

เกี่ยวกับสมาคมฯ


สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2545

มีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพ สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างโรงสีข้าวและชาวนา รวมทั้งสอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด การค้าข้าวทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผล และกำหนดบทบาทของโรงสีข้าวภาคใต้

ตั้งอยู่ที่ 25/14 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 (สำนักงานชั่วคราว)

มี นายมงคล ทองฉิม นายไมตรี อักษรแต้ม นายลิขิต เลขาพันธ์ และนายจรวย ขาวอุปถัมภ์ เป็นผู้ยื่นขออนุญาตเริ่มก่อตั้งสมาคมร่วมกัน

ที่อยู่ปัจจุบัน 6/140 ซ.ทวินโลตัส1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรสาร 075.323181
Email : southernricemills6117118@gmail.com


<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/southmills/domains/southernricemillers.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/southmills/domains/southernricemillers.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
โรงสีข้าวไทยประชุมสัญจรภาคใต้และเยี่ยมเยียนสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้

4 Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น