สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 
ข่าวสารล่าสุด
:: ข้าวพันธุ์ กข 77 และข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์เหลืองใหญ่ 48


พันธุ์ กข 77 เป็นข้าวเจ้านุ่มไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว 105-108 วัน (หว่านน้ำตม) 110-115 วัน (ปักดำ) ปรับปรุงพันธุ์โดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ด้วยการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ไปฉายรังสีแกมมา เมื่อปี 2545 และนำปลูกคัดเลือกสายพันธุ์จนได้ลักษณะมีต้นเตี้ย ลำต้นแข็งแรงไม่ล้ม ให้ผลผลิตสูงสุดในสภาพแปลงทดลอง 983 กิโลกรัม/ไร่ สามารถปลูกได้ในเขตนาชลประทาน...แต่ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ เมื่อนำข้าวสารมาหุงสุกมีความเหนียว นุ่ม มีปริมาณอมิโลสต่ำ ร้อยละ 16.34 ไม่มีกลิ่นหอม เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ สำหรับ พันธุ์เหลืองใหญ่ 48 เป็นข้าวขึ้นน้ำไวต่อช่วงแสง เป็นที่นิยมของเกษตรกรใน จ.ปราจีนบุรี และนครนายก มากว่า 30 ปี เนื่องจากมีความทนแล้งในระยะกล้าและยืดปล้องได้ดีในสภาพนาน้ำลึก ปรับปรุงพันธุ์โดย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ได้เก็บรวบรวมรวงข้าวพันธุ์เหลืองใหญ่จากแปลงของ นางทองปอน เพชรเอี่ยม ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เมื่อปี 2546 มาทำการปลูกและคัดเลือกสายพันธุ์จนได้พันธุ์บริสุทธิ์ มีลักษณะเด่นเป็นข้าวขึ้นน้ำที่มีอมิโลสปานกลาง ข้าวสุกร่วนไม่แข็งเหมือนข้าวขึ้นน้ำพันธุ์อื่นๆ มีปริมาณโปรตีนในข้าวกล้องสูง ร้อยละ 9.27 ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 401 กิโลกรัม/ไร่ แต่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงสุด 560 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถขึ้นน้ำและยืดปล้องได้ดีในน้ำลึกกว่า 1 เมตร มีน้ำท่วมขังตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป...แต่มีข้อควรระวังเนื่องจากข้าวพันธุ์นี้อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้งและโรคใบขีด.
เขียนโดย : admin 27-05-2562 เวลา 04:17:17 น.
Related Link
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว
ปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าว
กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับข้าวหอมมะลิไทย
ข้าวพันธุ์ กข 77 และข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์เหลืองใหญ่ 48
แบ่งเขตเหมาะสำหรับการเพาะปลูกในประเทศไทย


ราคาข้าวประจำวันที่ 17 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 16 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 15 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 14 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 13 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 10 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 9 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 8 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 7 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 6 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 3 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2562
 
Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น