สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 
ข่าวสารล่าสุด
:: ข้าว กข6


ลักษณะประจำพันธุ์ กข6 - เป็นข้าวเหนียว ไวต่อช่วงแสง - ทรงกอกระจายเล็กน้อย ใบยาวสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง เมล็ดยาวเรียว - เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาล - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 21 พฤศจิกายน - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์ - เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2 x 7.2 x 1.7 มิลลิเมตร - คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม - - - - - - - - - - * ภาพโดย: สมมาตร ทองใบ ** ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://kkn-rsc.ricethailand.go.th/…/e-lib…/varieties/315-rd6 *** ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์คงคลัง จำหน่ายได้ขณะนี้ ที่ http://kkn-rsc.ricethailand.go.th/index.php/seedmarket/stock
เขียนโดย : admin 16-05-2562 เวลา 04:57:43 น.
Related Link
แบ่งเขตเหมาะสำหรับการเพาะปลูกในประเทศไทย
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว
วงจรโครงสร้างผู้เกี่ยวข้องในระบบค้าข้าวในตลาดทั้งระบบ
กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับข้าวหอมมะลิไทย
ข้าว กข6


ราคาข้าวประจำวันที่ 17 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 16 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 15 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 14 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 13 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 10 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 9 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 8 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 7 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 6 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 3 มกราคม 2563
ราคาข้าวประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2562
 
Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น