สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 
ข่าวสารล่าสุด
:: ปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าว


1. พันธุ์ข้าว ข้าวคุณภาพดี ต้องมีความบริสุทธิ์ของพันธุ์ ตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้มีเมล็ดแดงไม่เกิน 8เมล็ด จาก 100 เมล็ด ข้าวที่ดีเริ่มจากเมล็ดพันธุ์ทีมีคุณภาพ ไม่ควรเก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ปลูกเองเกิน 3 รอบการผลิต เนื่องจากอาจจะเกิดพันธุ์ปนเยอะและเมื่อปลูกนานๆ ผลผลิตต่อไร่จะต่ำลงเรื่อยๆ 2. กรัมข้าว คือ ข้าวที่เมื่อผ่านการสีแล้วรูปทรงสมบูรณ์ ไม่หัก เป็นข้าวเต็มเมล็ด ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิ อย่างน้อยที่สุดต้องได้กรัมข้าวไม่ต่ำกว่า 36 กรัม (ข้าวเปลือก 100 กรัม เมื่อเอามาสีแล้ว ต้องได้ข้าวเต็มเมล็ดอย่างน้อย 36 กรัม) การที่จะได้กรัมข้าวที่สูงนั้น การลดความชื้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ปัจจุบันโรงสีมักนิยมซื้อข้าวสดจากชาวนา แล้วมาลดความชื้นโดยเครื่องอบลดความชื้นซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดความชื้นดีกว่าการตากบนลานด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเพราะหากตากบนพื้นปูนซีเมนต์โดยไม่มีอะไรรอง ไม่พลิกกลับข้าว และตากนานเกินไป จะทำให้ข้าวแห้ง กรอบ และแตกหักง่ายเมื่อสี จะได้กรัมข้าวน้อย ดังนั้น ขั้นตอนนี้ควรได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ การใช้วัสดุมารอง พลิกข้าวให้เสมอกันและนำเก็บไว้ในที่มิดชิดจากความชื้น เช่น น้ำค้างหรือฝน จะทำให้กรัมข้าวมีคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ ไม่ควรตากเกิน 3 แดด 3. ความชื้น สิ่งที่ชาวนาส่วนใหญ่มักกังวลมากสุด คือ ความชื้น ราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ เป็นราคาข้าวที่ความชื้น 15% ความชื้นของข้าวมีผลต่อราคา เนื่องจากการกำหนดราคาอ้างอิงเพื่อให้ชาวนาไม่ถูกเอาเปรียบ ยิ่งมี % ความชื้นสูง ยิ่งมีน้ำในข้าวมาก แสดงว่ามีน้ำหนักข้าวจริงๆ น้อย จึงต้องลดทอนราคาลงตามปริมาณน้ำที่มีอยู่ในข้าวเปลือก หากมีความชื้นในข้าวเกินที่กำหนด 15% ราคาที่ชาวนาจะขายได้ จะเป็นการคิดคำนวนโดยเทียบมาจากราคาข้าวที่ความชื้น 15%วิธีนี้เป็นสูตรที่ใช้ในการหักลดราคาข้าวตาม % ความชื้นมีความถูกต้อง และเป็นธรรมทั้งต่อชาวนาและผู้ประกอบการ 4. สิ่งเจือปน ข้าวที่มีคุณภาพดีต้องมีสิ่งเจอปน เช่น เมล็ดหญ้า กรวด เป็นต้น ไม่เกิน 2% การที่มีสิ่งเจือปนสูง ผู้ประกอบการต้องใช้เครื่องจักร/เทคโนโลยีในการแยกสิ่งเจือปน เป็นการเพิ่มต้นทุนในการแปรรูปข้าว แต่ถ้าหากชาวนาผลิตข้าวได้คุณภาพดี สิ่งเจือปนน้อย ก็จะได้ราคาข้าวดี วิธีนี้จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต (ค่าแยกสิ่งเจือปน) ทำให้ชาวนาได้กำไรมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะเกิดความยั่งยืนของการค้าข้าว ทั้งสองฝ่ายผู้ผลิตก็คือตัวขาวนาเองและฝ่ายการตลาดก็คือโรงสีจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลหากทั้งสองฝ่ายต่างรู้หน้าที่ ชาวนาผลิตข้าวคุณภาพดี โรงสีรับซื้อข้าวด้วยราคาที่เป็นธรรมจะทำให้เกิดห่วงโซ่การค้าข้าวที่ยั่งยืน ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ https://www.facebook.com/DM.Chutima
เขียนโดย : admin 08-01-2562 เวลา 15:34:25 น.
Related Link
วงจรโครงสร้างผู้เกี่ยวข้องในระบบค้าข้าวในตลาดทั้งระบบ
ปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าว
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว
21 เคล็ดลับ ค้าแบบโรงสีข้าว รวยแบบโรงสีข้าว
แบ่งเขตเหมาะสำหรับการเพาะปลูกในประเทศไทย


ปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าว
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
21 เคล็ดลับ ค้าแบบโรงสีข้าว รวยแบบโรงสีข้าว
วงจรโครงสร้างผู้เกี่ยวข้องในระบบค้าข้าวในตลาดทั้งระบบ
โครงการอบรมเทคโนโลยีการขัดข้าวขาวคุณภาพสูง
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการเปิดครัวมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้
สมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าคารวะท่านพาณิชย์จังหวัดกระบี่เพื่อให้ช่วยหาช่องทางจัดจำหน่ายข้าวปทุมธานีลุ่มน้ำปากพนัง
เจรจาการค้าเมืองกุ้ยก่าง
การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
โครงการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้าวเปลือก
โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตของโรงสี
กิจกรรมสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้เดือนตุลาคม 2559
ร่วมไว้อาลัย นายสมศักดิ์ เอกพินิจพิทยา (เฮียเหลียง) อุปนายก และ เหรัญญิก สมาคมโรงสีข้าวไทย
"โครงการข้าวสารช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้คืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช"
สมาคมโรงสีข้าวไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
“Southern International Trade Expo”
 
Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น