สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 
ข่าวสารล่าสุด
:: วงจรโครงสร้างผู้เกี่ยวข้องในระบบค้าข้าวในตลาดทั้งระบบ

เรื่องของการจำนำยุ้งฉางควรให้เกษตรกรทำโดยตรง หรือควรส่งเสริมให้เกษตรกรที่ยังไม่มียุ้งฉางได้มียุ้งฉางเป็นของตนเองเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงสูงสุด ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่ รวม 18,000 บาท นั้น
เรื่องของการจำนำยุ้งฉางควรให้เกษตรกรทำโดยตรง หรือควรส่งเสริมให้เกษตรกรที่ยังไม่มียุ้งฉางได้มียุ้งฉางเป็นของตนเองเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงสูงสุด ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่ รวม 18,000 บาท นั้นเป็นเรื่องที่ดี ส่วนสถาบันเกษตรกรที่จะใช้นโยบาย จำนำยุ้งฉางนี้ในเชิงธุรกิจ ได้ค่าเก็บฝากตันละ 1,500 บาท หากราคาขึ้นสามารถขายทำกำไรได้ แต่ถ้าราคาลงขาดทุน รัฐต้องรับภาระและนำมาขายหรือประมูล (ซึ่งไม่ต่างจากโครางการจำนำในอดีตที่ผ่านมาเลย เพียงแต่เปลี่ยนตัวละครจากภาคเอกชนเป็นสถาบัน) จะเห็นได้ว่าสถาบันเกษตรกรไม่ต้องแบกรับความเสี่ยง แถมยังได้ค่าเก็บฝากในอัตราที่สูงมาก (และถือว่าไม่มีต้นทุน) ซึ่งคงจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายอย่างแน่นอน เนื่องจากโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แต่ถ้าสถาบันเกษตรกรเข้ามาเล่นในส่วนนี้ด้วย โรงสีก็จะถูกดึงผลผลิตข้าวเปลือกจากการเร่งซื้อเพื่อนำมาเก็บฝาก จากสถาบันเกษตรกรเหล่านี้ซึ่งมองได้ว่าเป็นคู่แข่งที่ไม่มีต้นทุน โดยถ้ามองดูสถานการณ์ปัจจุบันให้ถี่ถ้วน จะเห็นว่าศักยภาพโรงสีคือมีกำลังการผลิตเกินกว่าผลผลิตข้าวเปลือกไปหลายเท่าตัว ในการทำการค้าปรกติลำพังโรงสีภาคเอกชนก็จะต้องทำการแข่งขันเพื่อแย่งกันซื้อข้าวเปลือกโดยสู้ราคากันเองแล้ว หากมีการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเข้ามาเป็นผู้เล่นที่มีแต้มต่อ ก็จะเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดและทำให้ภาคธุรกิจของเอกชนมีความอ่อนแอลง ซึ่งคงจะไม่เป็นการดีเพราะเป็นการสร้างดีมานด์เทียมอย่างไม่มีความจำเป็นในระบบซื้อขายจนกระทบต่อการค้าภาคธุรกิจของเอกชนทั้งระบบให้ล้มลงได้ (ถือเป็นการสร้างสภาวะฟองสบู่ให้กับสถาบันเกษตรกรเอง และถ้าวันใดรัฐฯ ไม่สนับสนุนสถาบันฯหรือยกเลิกโครงการใดๆไปสถาบันหรือสหกรณ์ก็จะได้รับผลกระทบรุนแรงเช่นในอดีตที่ผ่านมา) และวันหนึ่งอาจจะต้องได้เห็นรัฐฯเข้ามาซื้อโรงสีแบบเดียวกับซื้อเรือประมงก็เป็นได้ แต่ถ้าหากสถาบันเกษตรกรต้องการที่จะทำธุรกิจ รัฐก็มีเงินสนับสนุนดอกเบี้ยต่ำ 1% ที่ให้กู้มาทำธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่ตำ่กว่าภาคเอกชนมาก (ภาคเอกชนต้องกู้จากธนาคารโดยมีต้นทุนอย่างน้อยที่อัตรา 7%) ที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบัน มีสถาบันเกษตรกรเคยนำวงเงินดอกเบี้ย 1% มาทำธุรกิจ ผลที่ตามมาคือมีหลายๆสถาบันเกษตรกรในหลายพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ และควรนำมาเป็นตัวอย่างต้นแบบ เพราะการทำธุรกิจรูปแบบนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันกันในเชิญธุรกิจที่เป็นธรรมกับทุกๆภาคส่วน และตรงวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนโดยไม่แทรกแซงตลาดจนก่อให้เกิดความเสียหาย ปัญหาเรื่องคลัง และปัญหาเกี่ยวกับโครงการจำนำที่ผ่านมาต้องแยกธุรกิจคลังสินค้าออกมาจากธุรกิจโรงสีก่อน เพราะปัจจุบันธุรกิจโรงสีกำลังเป็นจำเลยของสังคมว่าเป็นอาชีพที่ไม่สุจริตและมีภาพพจน์อันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม ถ้ามองให้ถี่ถ้วน โครงการจำนำ ปี 52 ถึงปี 56 อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ อตก. อคส. และเซอร์เวเยอร์ ส่วนปี 56/57 เป็นเรื่องของผู้ทำคลังภาคเอกชนที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ เป็นผู้รับผิดชอบ ที่มีเพียงบางส่วนเป็นโรงสีและทำธุรกิจคลังสินค้าด้วยแต่ก็เป็นส่วนน้อยและไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งโรงสีที่ทำคลังสินค้าด้วยที่กำลังถูกกล่าวหา ดำเนินคดี ในขณะนี้ก็กำลังประสบปัญหาเรื่องถูกยึดวงเงินคำประกันสัญญา (L/G) ทำให้มีผลกระทบรุนแรง ขาดสภาพคล่องจากการทำคลัง ต่อเนื่องมาถึงวงเงินที่ต้องใช้ในธุรกิจโรงสีข้าวด้วย นำไปสู่ปัญหา NPL ได้ในอนาคต โดยในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย ก็ควรที่จะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการด้วยโดยนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจึงเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งแต่ละคดีก็มีความแตกต่างกันในแต่ละรายละเอียด จึงควรรอให้กระบวนการยุติธรรมเป็นอันสิ้นสุดก่อน จึงดำเนินการยึดวงเงิน และเรียกค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละกรณีไป การที่สื่อบางสื่อออกมาให้ความเห็นและชี้นำถึงโรงสีในเชิงลบ ว่าโรงสีโดนคดีจำนำข้าวกว่า 900 คดี จากโรงสี 1,200 กว่ารายนั้น ไม่เป็นธรรมต่อธุรกิจ โรงสีข้าว เพราะเป็นการพูดที่ขาดข้อเท็จจริงและข้อมูลในหลายๆด้าน อีกทั้งมีหลายๆท่านได้ให้ข่าวสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยมีทัศนคติในเชิงลบต่อธุรกิจโรงสีข้าว ในเรื่องปัญหาการทุจริตในโครงการจำนำข้าว โดยไม่แยกแยะให้ชัดเจนถือเป็นการพูดเหมาเข่ง ซึ่งไม่เกิดผลดีแต่กลับส่งผลเสียหายต่อภาพรวมของโรงสีข้าวทั้งประเทศ ทั้งที่ความเป็นจริงเราคงไม่ปฏิเสธว่าไม่ว่าหน่วยงานรัฐหรือภาคส่วนอื่นๆต่างก็มีปัญหาในเรื่องของคนที่ไม่สุจริต (เป็นรายๆบุคคลไป) แต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรือทั้งหมด
เขียนโดย : admin 31-08-2561 เวลา 10:40:09 น.
Related Link
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว
แบ่งเขตเหมาะสำหรับการเพาะปลูกในประเทศไทย
วงจรโครงสร้างผู้เกี่ยวข้องในระบบค้าข้าวในตลาดทั้งระบบ
21 เคล็ดลับ ค้าแบบโรงสีข้าว รวยแบบโรงสีข้าว
กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับข้าวหอมมะลิไทย


ปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าว
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
21 เคล็ดลับ ค้าแบบโรงสีข้าว รวยแบบโรงสีข้าว
วงจรโครงสร้างผู้เกี่ยวข้องในระบบค้าข้าวในตลาดทั้งระบบ
โครงการอบรมเทคโนโลยีการขัดข้าวขาวคุณภาพสูง
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการเปิดครัวมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้
สมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าคารวะท่านพาณิชย์จังหวัดกระบี่เพื่อให้ช่วยหาช่องทางจัดจำหน่ายข้าวปทุมธานีลุ่มน้ำปากพนัง
เจรจาการค้าเมืองกุ้ยก่าง
การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
โครงการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้าวเปลือก
โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตของโรงสี
กิจกรรมสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้เดือนตุลาคม 2559
ร่วมไว้อาลัย นายสมศักดิ์ เอกพินิจพิทยา (เฮียเหลียง) อุปนายก และ เหรัญญิก สมาคมโรงสีข้าวไทย
"โครงการข้าวสารช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้คืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช"
สมาคมโรงสีข้าวไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
“Southern International Trade Expo”
 
Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น