สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 
ข่าวสารล่าสุด
:: ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมทำบุญสำนักงานใหม่สมาคมฯ(ทรัพย์สินของสมาคม).
สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ ได้ซื้อทีดินเพื่อจัดตั้งสำนักงานสมาคมฯ ไว้เมื่อปปี 2558 และได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันนี้ฤกษ์งามยามดี ได้ถือโอกาสนิมนต์พระคุณเจ้าเจริญน้ำพระพุทธมนต์ ทำบุญสำนักงานใหม่สมาคม และประชุมใหญ่สามัญประจำปีในคราวเดียวกันด้วย สมาคมฯขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญ และเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ รุ่นสู่รุ่นส่งต่อกันไปความมั่นคงเกิดจากการเสียสละของเพื่อนสมาชิกทุกคนสมบัติขององค์กรเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกทุกท่านเป็นตัวอย่างคนรุ่นหลังเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขอบคุณกรรมการทุกท่านนายกกิตติมศักดิ์ทุกคนที่ช่วยกันผักดันและช่วยกันเสียสละทรัพย์สินเพื่อความสำเร็จและหวังว่าเพื่อนพ้องน้องพี่อาชีพโรงสีจะยึดถือปฏิบัติในทางที่ดีต่อไปมันเป็นความภาคภูมิใจลึกๆกันทุกคนครับ ขอให้ทุกท่านประสพความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจ
เขียนโดย : admin 27-03-2561 เวลา 16:27:40 น.
Related Link
งานมหกรรม SME Bank & พันธมิตร พบผู้ประกอบการ SMEs ภาคใต้
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ร่วมไว้อาลัย นายสมศักดิ์ เอกพินิจพิทยา (เฮียเหลียง) อุปนายก และ เหรัญญิก สมาคมโรงสีข้าวไทย
สมาคมโรงสีข้าวไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดรายจ่ายคืนความสุขให้กับประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข้าวพันธุ์ กข 77 และข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์เหลืองใหญ่ 48
ข้าว กข6
กรมการข้าว-GIZ เตรียมเปิดตัว “ทำนาเพิ่มผลผลิต ลดโลกร้อน”บนพื้นที่กว่า 5.6 ล้านไร่
แจกกล้าไม้ฟรี🌱🌳🌴🌲
ปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าว
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
21 เคล็ดลับ ค้าแบบโรงสีข้าว รวยแบบโรงสีข้าว
วงจรโครงสร้างผู้เกี่ยวข้องในระบบค้าข้าวในตลาดทั้งระบบ
โครงการอบรมเทคโนโลยีการขัดข้าวขาวคุณภาพสูง
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการเปิดครัวมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้
สมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าคารวะท่านพาณิชย์จังหวัดกระบี่เพื่อให้ช่วยหาช่องทางจัดจำหน่ายข้าวปทุมธานีลุ่มน้ำปากพนัง
เจรจาการค้าเมืองกุ้ยก่าง
การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
โครงการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้าวเปลือก
โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตของโรงสี
กิจกรรมสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้เดือนตุลาคม 2559
ร่วมไว้อาลัย นายสมศักดิ์ เอกพินิจพิทยา (เฮียเหลียง) อุปนายก และ เหรัญญิก สมาคมโรงสีข้าวไทย
 
Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น