สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 
ข่าวสารล่าสุด
:: ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 22 ธ.ค.60


ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 22 ธ.ค. 60 (หน่วย : บาท/100 ก.ก.) ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 ปี 59/60 = 3,000 - 3,200 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 ปี 60/61 = 2,850 - 3,000 ปลายข้าวหอมมะลิ 59/60 = 1,120 - 1,150 ปลายข้าวหอมมะลิ 60/61 = 1,140 - 1,160 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) = 2,100 - 2,200 ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) = 1,120 ข้าวขาว 5% = 1,150 - 1,180 ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ = 950 - 960 ปลายข้าวขาวซีวัน = 860 - 890 ข้าวนึ่ง 100% สีเข้ม = 1,220 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน = 1,200 - 1,220 ปลายข้าวนึ่ง = 790-820 ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 อีสาน 60/61 = 1,850-2,050 ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 60/61 = 1,700- 1,750 ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thairicemillers.org,www.thairicemillers.com
เขียนโดย : admin 22-12-2560 เวลา 16:23:45 น.
Related Link
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวันุศุกรที่ 17 มี.ค.60

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ุศุกร์ ที่ 7 เม.ย.60
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวันุุ จันทร์ ที่ 21 มี.ค.60


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 8 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 18 ธ.ค. 60
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 5 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 1 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 31 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 30 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 29 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 26 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 25 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 24 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 23 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 22 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 18 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 17 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 16 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 16 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 12 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 10 ม.ค. 61
 
Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น