สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 
ข่าวสารล่าสุด
:: ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 29 พ.ย. 60


ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 29 พ.ย. 60 (หน่วย : บาท/100 ก.ก.) ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 ปี 59/60 = 2,850 - 3,000 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 ปี 60/61 = 2,700 - 2,850 ปลายข้าวหอมมะลิ 59/60 = 1,080 - 1,100 ปลายข้าวหอมมะลิ 60/61 = 1,080 - 1,100 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) = 2,000-2,050 ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) = 1,050 ข้าวขาว 5% = 1,180 - 1,210 ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ = 950 - 970 ปลายข้าวขาวซีวัน = 800 - 870 ข้าวนึ่ง 100% สีเข้ม = - ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน = 1,250 ปลายข้าวนึ่ง = 780-850 ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 อีสาน 60/61 = 1,800-1,950 ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 60/61 = 1,650 - 1,700 ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thairicemillers.org,www.thairicemillers.com
เขียนโดย : admin 29-11-2560 เวลา 16:16:50 น.
Related Link
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 4 ธ.ค. 60
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 12 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 5 ม.ค. 61

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวันุุ์ัุัั ศูกร์ ที่ 26 พ.ค.60


ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 8 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 18 ธ.ค. 60
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 5 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 1 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 31 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 30 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 29 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 26 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 25 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 24 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 23 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 22 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 18 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 17 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 16 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 16 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 12 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 10 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 9 ม.ค. 61
 
Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
25/14 อาคาร 97/40(61/410) ซอย ทวินโลตัส 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น