สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 
ข่าวสารล่าสุด
:: ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการเปิดครัวมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้

สมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณหมู่บ้านเมืองทอง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการเปิดครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
จากสถานะการณ์น้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อประมาณวันที่ 6 มกราคม 2560 เป็นต้นมา สมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ ได้เปิดครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นเวลา ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๒ มกราคม ๒๔๖๐ หน้า สนง.ปปช. หมู่บ้านเมืองทอง จ.นครศรีฯ ด้วยเงินบริจาค จากสมาคมโรงสีข้าวไทย โรงสีข้าวทั่วประเทศ ห้างร้านซัพพลายเออร์อุปกรณ์ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชที่ได้ส่งน้องนักเรียนและคณะอาจารย์มาช่วยงานสมาคมทุกวันโดยเฉพาะอาจารย์อนิสรณ์ คงวัดใหม่ ท่านอุทิศตนและมีจิตสาธารณะอย่างสูงสุดและขอบคุณสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งห้องน้ำและช่วยงานสมาคมและขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงที่ลงมาและช่วยงานสมาคมโดยไม่ถือว่าท่านดำรงตำแหน่งอะไรและขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ไม่ได้เอยนาม ที่ร่วมแรงช่วยให้การช่วยเหลือสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ ขอบคุณทุกท่านครับ
เขียนโดย : admin 13-01-2560 เวลา 12:33:58 น.
Related Link
"โครงการข้าวสารช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้คืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช"
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
เยี่ยมชมโรงงานซานตาเก้(ประเทศไทย)
ดีเดย์ปล่อยขบวนรถบรรทุกข้าวสาร 1,000 ตัน


ราคาข้าวประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2562
ต้อนรับพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
ราคาข้าวประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2562
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมาคมโรงสีข้าวไทย
เยี่ยมชมโรงงานซานตาเก้(ประเทศไทย)
เข้าเยี่ยมชม ธนสรร มารีน่า
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย
ราคาข้าวประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
 
Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น