สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 
ข่าวสารล่าสุด
:: ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวันพฤหับดีที่ 29 ธ.ค.59


ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวันพฤหับดีที่ 29 ธ.ค.59 (หน่วย : บาท/100 ก.ก.) ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 ปี 57/58 = 2,300-2,400 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 ปี 58/59 = 1,950-2,200 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 ปี 59/60 = 1,950-2,150 ปลายข้าวหอมมะลิ 58/59 = 1,160-1,170 ปลายข้าวหอมมะลิ 59/60 = 1,160-1,170 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) = 1,600-1,650 ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) = 1,100-1,120 ข้าวขาว 100% (ชั้น 2) = 1,240 ข้าวขาว 5% = 1,190-1,200 ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ = 1,040-1,050 ข้าวนึ่ง 100% สีเข้ม = 1,250-1,260 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน = 1,220-1,230 ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 อีสาน 58/59 = 2,300-2,500 ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 อีสาน 59/60 = 2,400-2,550 ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thairicemillers.com
เขียนโดย : admin 29-12-2559 เวลา 16:58:05 น.
Related Link
รายงานราคาข้าวประจำวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 18 ธ.ค. 60
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวันพุธที่ 4 ม.ค.60
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวันุุ์ัุัั พฤหัสบดี ที่ 1 มิ.ย.60
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวันุุ อังคาร ที่ 4 เม.ย.60


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 8 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 18 ธ.ค. 60
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 5 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 1 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 31 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 30 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 29 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 26 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 25 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 24 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 23 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 22 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 18 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 17 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 16 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 16 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 12 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 10 ม.ค. 61
 
Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น