สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 
ข่าวสารล่าสุด
:: โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตของโรงสี

กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิช จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตของโรงสี "การอบลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือก และ การเพิ่มประสิทธิภาพการสีข้าว" ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559 ณ.โรงแรมตะมีลีรีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิช จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตของโรงสี "การอบลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือก และ การเพิ่มประสิทธิภาพการสีข้าว" ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559 ณ.โรงแรมตะมีลีรีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ทั้ง 3 จังหวัด
เขียนโดย : admin 14-12-2559 เวลา 14:15:58 น.
Related Link
สมาคมโรงสีข้าวไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ตอกย้ำความสำเร็จ เกษตรกรปลูกข้าว กข43 ทุนน้อย กำไรงาม
“Southern International Trade Expo”
ประมูลข้าวยกคลังหลังปีใหม่


ราคาข้าวประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2562
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร
ราคาข้าวประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
 
Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น