สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 
ข่าวสารล่าสุด
:: งานทำขวัญข้าว บูชาแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา

ชาวบ้านชุมชนบ้านนาสร้าง อ.พรหมคีรี จัดงานทำขวัญข้าว บูชาแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา และสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวนา
เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2558 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญมาตย์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านวิจัย ในคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและพี่น้องชาวบ้านนาสร้าง ได้ร่วมสืบสานประเพณีโบราณ จัดงานทำขวัญข้าวบูชาแม่โพสพ ณ บริเวณท้องนาพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายบริรักษ์ ชูสิทธิ์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ นายกสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้เข้าร่วมพิธีด้วย โดยได้เชิญหมอพราหมณ์ มาทำพิธีรวบรวงข้าว พร้อมอ่านโองการ และได้ให้ชาวบ้านพร้อมแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้ร่วมเก็บข้าวด้วยแกะ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือเก็บข้าวที่ใช้มาตั้งแต่โบราณ จากนั้นมีการรวบรวม รวงข้าวทำเป็นเลียง พร้อมเอาใส่แสกขึ้นหาบข้าว ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ผู้ดูแลหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังได้นำนักศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์จำนวน 20 คน มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ผศ.ดร.รงค์ กล่าวว่า ต้องการให้นักศึกษาได้มาศึกษาเรียนรู้อย่างรอบด้าน ได้เห็นการปฏิบัติจริงรวมถึงทฤษฏีความเชื่อของชาวนาไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณในเรื่องขวัญและกำลังใจในการทำนา พื้นที่แห่งนี้มีการประกอบอาชีพทำนากันมาตั้งแต่โบราณ เป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีคุณภาพ สำหรับนาที่ใช้ทำพิธีเป็นพันธ์ข้าวฟ้าประทาน นอกจากนั้นยังมีพื้นที่นาที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของท้องตลาด ในขณะที่นางสุดารัตน์ เรืองสุข ชาวนารุ่นใหม่วัย 32 ปี กล่าวว่า "เมื่อตนเองเรียนจบปริญญาตรีมา ก็มุ่งหน้าหางานทำในเมือง ต้องมีค่าใช้จ่ายทุกอย่าง เงินเดือนแทบไม่เหลือ จนเมื่อคุณพ่อไม่สบาย เลยได้กลับมาบ้าน มาพัฒนาการทำนาให้ดีขึ้น ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ตรงกับความต้องการของตลาด ทุกวันนี้ชีวิตดีขึ้นมาก ไม่ต้องขวนขวายวิ่งหาเงิน เมื่อทำนาในพื้นที่บ้านเกิด ก็สามารถมีรายได้ที่ยั่งยืนได้ พร้อมถ่ายทอดสิ่งที่ทำอยู่ให้บุตรสาว ซึ่งเค้าก็ชอบการทำนา" ชาวบ้านชุมชนบ้านนาสร้าง เห็นความสำคัญของประเพณีนี้ จึงจัดงานสืบสานประเพณี เพื่อขอบคุณแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา เมื่อชาวนาเกี่ยวข้าวแล้วเหลือข้าว ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญข้าว เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาให้รู้ว่าการทำนาปลูกข้าวของตนนั้นจะไม่สูญเปล่าเพราะแม่โพสพเป็นผู้ดูแลและเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ปัจจุบันกระบวนการทำนาเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนมาก นาน้ำตมใช้รถไถ หว่านข้าวก็ใช้เครื่องจักร เก็บข้าวก็ใช้รถเก็บ ได้ข้าวเป็นเมล็ด ไม่ได้ผูกเลียง ได้ข้าวแล้วนำไปขายโรงสี ไม่ได้เก็บขึ้นยุ้งฉางหรือห้องข้าวเหมือนก่อน แต่ถึงแม้กระบวนการต่างๆ เปลี่ยนไป ความสำคัญของข้าวและชาวนาก็มิได้น้อยลง
เขียนโดย : admin 20-05-2558 เวลา 16:56:34 น.
Related Link
โครงการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้าวเปลือก
โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดรายจ่ายคืนความสุขให้กับประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
โรงสีข้าวไทยประชุมสัญจรภาคใต้และเยี่ยมเยียนสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้
ดีเดย์ปล่อยขบวนรถบรรทุกข้าวสาร 1,000 ตัน


ปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าว
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
21 เคล็ดลับ ค้าแบบโรงสีข้าว รวยแบบโรงสีข้าว
วงจรโครงสร้างผู้เกี่ยวข้องในระบบค้าข้าวในตลาดทั้งระบบ
โครงการอบรมเทคโนโลยีการขัดข้าวขาวคุณภาพสูง
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการเปิดครัวมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้
สมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าคารวะท่านพาณิชย์จังหวัดกระบี่เพื่อให้ช่วยหาช่องทางจัดจำหน่ายข้าวปทุมธานีลุ่มน้ำปากพนัง
เจรจาการค้าเมืองกุ้ยก่าง
การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
โครงการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้าวเปลือก
โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตของโรงสี
กิจกรรมสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้เดือนตุลาคม 2559
ร่วมไว้อาลัย นายสมศักดิ์ เอกพินิจพิทยา (เฮียเหลียง) อุปนายก และ เหรัญญิก สมาคมโรงสีข้าวไทย
"โครงการข้าวสารช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้คืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช"
สมาคมโรงสีข้าวไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
“Southern International Trade Expo”
 
Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น