สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 
ข่าวสารล่าสุด
:: โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดรายจ่ายคืนความสุขให้กับประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจัดจำหน่ายข้าวสารราคาถูก ลดค่าครองชีพให้ประชาชน ครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 ตัน ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2558

จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจัดจำหน่ายข้าวสารราคาถูก ลดค่าครองชีพให้ประชาชน ครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 ตัน ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2558

(9 ก.พ.58) ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการบริโภคข้าวที่ปลูกในพื้นที่และลดค่าครองชีพให้ประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินโครงการข้าวสารลดค่าครองชีพประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการจัดหาข้าวสารราคาถูกมาจำหน่ายให้ประชาชน จำนวน 1,000 ตัน หรือ 200,000 ถุง ๆ ละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายในราคาถุงละ 100 บาท ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี จึงมีแนวคิดที่ดำเนินโครงการข้าวสารลดค่าครองชีพให้ประชาชนต่อไป เป็นครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 ตัน หรือ 400,000 ถุง เป็นข้าวหอมปทุม จำหน่ายในราคาถุงละ 100 บาท เช่นเดิม โดยสามารถเริ่มจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2558 เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย หรือช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว ครั้งที่ 2 นี้ เป็นการจำหน่ายทั่วไป สามารถซื้อได้ทั้งข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป ยกเว้นร้านค้าที่จำหน่ายข้าวสาร เพื่อป้องกันการซื้อแล้วนำกลับไปหมุนเวียนจำหน่ายในตลาด ซึ่งข้าวสารของโครงการจะมีการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์พิเศษไว้ โดยสามารถซื้อได้ครอบครัวละไม่เกิน 10 ถุง หรือ 50 กิโลกรัม สามารถสั่งจองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน หรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ส่วนการขนส่งข้าวสารจากโรงสีข้าวไปยังอำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทางสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าการจำหน่ายข้าวสารราคาถูกให้ประชาชนนั้น ส่งผลกระทบให้โรงสีข้าวซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรชาวนาในราคาที่ต่ำนั้น ไม่เป็นความจริง แต่ส่งผลดีในเชิงบวกทำให้เกษตรกรชาวนาสามารถขายข้าวเปลือกชนิดหอมปทุมจากราคาปกติ 7,000 บาทต่อตันที่ความชื้น 25 % เป็น 8,100 -8,500 บาทต่อตัน ส่วนปัญหาข้าวสารปลอมปนนั้น นายกสมาคมโรงสีข้าวภาคใต้ยืนยันว่าที่โรงสีไม่มีการปลอมปนอย่างแน่นอน ถ้าจะมีการปลอมปนน่าจะปลอมปนมาจากแปลงนาของเกษตรกรมากกว่า เนื่องจากการทำนาอาจจะมีพันธุ์ข้าวชนิดอื่น ๆ ปะปนมาได้

นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ นายกสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ กล่าวว่า การดำเนินโครงการข้าวสารลดค่าครองชีพของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลดีต่อภาพรวมของราคาข้าวเปลือกในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะทำให้ราคาข้าวเปลือกชนิดหอมปทุมปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2558 เป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวพอดี สำหรับปริมาณข้าวเปลือกหอมปทุมในพื้นที่ภาคใต้มีประมาณ 30,000 ตัน ฉะนั้นไม่จำเป็นต้องดึงข้าวมาจากที่อื่น

นายบริรักษ์ ชูสิทธิ์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ภาคใต้มีปริมาณข้าวที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขาดแคลนข้าวถึง 6 แสนตัน ที่ผ่านมาภาคใต้ ปลูกข้าวที่ไม่กิน กินข้าวที่ไม่ปลูก ทำให้ราคาข้าวตกต่ำ แต่ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมและรณรงค์การผลิต การบริโภคข้าวจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด กินข้าวที่ปลูก ปลูกข้าวที่กิน โดยไม่ต้องนำข้าวสารจากภาคอื่นมาจำหน่าย ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวเปลือกในภาคใต้ปรับราคาสูงขึ้นได้

นายเสรีย์ แป้นคง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ประมาณการปริมาณผลผลิตข้าวปีการผลิต 2557/2558 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่เพาะปลูก 315,000 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 162,225 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 515 กิโลกรัม/ไร่ โดยผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 ประมาณ 105,000 

เขียนโดย : admin 18-02-2558 เวลา 09:36:46 น.
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 8 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 18 ธ.ค. 60
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 5 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 1 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 31 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 30 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 29 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 26 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 25 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 24 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 23 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 22 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 18 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 17 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 16 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 16 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 12 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 10 ม.ค. 61
 
Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น