สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 
ข่าวสารล่าสุด
:: ประมูลข้าวยกคลังหลังปีใหม่

พาณิชย์เตรียมเปิดประมูลข้าวในสต๊อกแบบยกคลัง หลัง กบข.ไฟเขียว ดีเดย์หลังปีใหม่โรงสีเชียร์จะทำให้รัฐระบายข้าวได้เร็วขึ้น ด้านประมูลข้าวรอบ 4 คึกคักผู้ส่งออก โรงสีตบเท้าร่วมประมูล 34 ราย ชนะประมูล 23 ราย ขณะระบายข้าวยุค คสช. 4 รอบได้แล้วร่วม 8 แสนตัน
นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่าหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้เห็นชอบให้มีการปรับเกณฑ์การระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลใหม่ โดยให้สามารถระบายแบบยกคลังให้กับเอกชนที่สนใจยื่นซองประมูลโดยที่เอกชนสามารถกำหนดราคาซื้อขายข้าวแบบยกคลังได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ตามเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ สำหรับเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์)อาจมีการปรับเงื่อนไขต่างจากการประมูลทั่วไป เช่นการเปิดประมูลแบบทั่วไปอาจมีการนำตัวอย่างข้าวจากคลังต่างๆ มาโชว์แต่การประมูลแบบยกคลังก็อาจจะพาไปเปิดคลัง เป็นต้น ซึ่งต้องมีการประชุมคณะอนุระบายก่อน หลังจากนั้นถึงจะมีการร่างทีโออาร์ประกาศอีกครั้ง "เราทำทุกอย่างโปร่งใสและมีเหตุมีผล ส่วนรายเล็กก็สามารถเข้าประมูลได้โดยไม่มีการกีดกันโดยอาจรวมตัวกันมา 2-3 ราย แล้วมาประมูลไปยกคลัง ซึ่งข้าวที่อยู่ในคลังมีหลายเกรดและหลายชนิด การขายยกคลังก็เป็นแนวทางที่ดี คาดจะเริ่มประมูลได้หลังปีใหม่" สำหรับผลการประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลครั้งล่าสุดในครั้งที่ 4/2557 ปริมาณรวม 3.9 แสนตัน จาก 67 คลังโดยส่วนใหญ่เป็นปลายข้าว มีเอกชนเข้าร่วมยื่นเสนอราคา 34 ราย ปรากฏว่าสามารถประมูลข้าวได้ทันที 23 ราย เช่น บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด(บจก.), บจก.ประกรวรรณรวมการ, บจก.โกลเด้นเกรน เอ็นเตอร์ไพรส์, บจก.พงษ์ลาภ , บจก.เจียเม้ง, บจก.วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป, หจก.โรงสีไพสมบูรณ์ การค้า, บจก.โรงสีข้าว ส.วงษ์พานิช, บจก.ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว, บจก.วัฒนพร อินเตอร์โกลเด้นไรซ์, บจก.แคปปิตัลซีเรียลล์ เป็นต้น เฉลี่ยราคาปลายข้าวที่ขายได้อยู่ที่ 7.7-8 พันบาทต่อตัน ขณะราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 9 บาทต่อตัน ซึ่งถือเป็นราคาที่น่าพอใจ ขณะที่ราคาข้าวชนิดอื่นที่เสนอราคาสูงสุด ดังนี้ ข้าวขาว 15% ราคา 1.12 หมื่นบาทต่อตัน ข้าวขาว 25% ระหว่าง 1.08-1.13 หมื่นบาทต่อตัน ข้าวเหนียวขาว 10% ระหว่าง 1.32-1.51 หมื่นบาทต่อตัน และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ระหว่าง 6.35-8.35 พันบาทต่อตัน สำหรับการส่งออกข้าวของไทยในภาพรวมปี 2557 น่าจะได้ประมาณ 10.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น60 % จากปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปี 2558 คาดจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 10.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากคาดการณ์ผลผลิตข้าวโลกจะลดลงจากภาวะภัยแล้ง ซึ่งจะทำให้ไทยระบายข้าวในสต๊อกได้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมขายให้กับต่างประเทศที่สนใจ อย่างไรก็ตามก่อนหน้า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งแรก สามารถระบายได้ 7.3 หมื่นตัน ครั้งที่ 2 ระบายได้ 7.2 หมื่นตัน และครั้งที่ 3 ระบายได้ 2.03 แสนตัน รวมถึงมีการสั่งซื้อตรงจากเอกชนอีกประมาณ 5.13 หมื่นตัน รวมกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลไปแล้วประมาณ 4 แสนตัน มูลค่า 4.18 พันล้านบาท และในเดือนธันวาคมล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดประมูลอีก 3.9 แสนตัน ส่วนครั้งที่ 5 คาดว่าน่าจะเปิดประมูลประมาณเดือนมกราคม 2558ด้านแหล่งข่าวจากโรงสีเปิดเผยว่าเห็นด้วยกับแนวทางการประมูลข้าวแบบยกคลังของกระทรวงพาณิชย์เพราะรัฐไม่ต้องมารับผิดชอบเรื่องคุณภาพ และเมื่อเอกชนซื้อยกคลังก็จ่ายเงินครั้งเดียวไม่ต้องรอส่งมอบ 3 เดือนแล้วมาจ่ายเงิน ส่วนข้าวที่คละกันเจ้าของคลังก็อาจจะรับซื้อไป ถ้ารัฐยังมัวแต่มาตั้งเงื่อนไขคิดแบบเก่าการระบายข้าวก็ไม่ประสบความสำเร็จ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3,012 วันที่ 25 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เขียนโดย : admin 29-12-2557 เวลา 08:28:00 น.
Related Link
โครงการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้าวเปลือก
โรงสีข้าวไทยประชุมสัญจรภาคใต้และเยี่ยมเยียนสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้
โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตของโรงสี
สวัสดีปีใหม่ 2558
ดีเดย์ปล่อยขบวนรถบรรทุกข้าวสาร 1,000 ตัน


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 8 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 18 ธ.ค. 60
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 5 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 1 ก.พ. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 31 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 30 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 29 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 26 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 25 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 24 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 23 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 22 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 18 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 17 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 16 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน อังคาร ที่ 16 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 12 ม.ค. 61
ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ประจำวัน พุธ ที่ 10 ม.ค. 61
 
Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น