สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 
ข่าวสารล่าสุด
:: มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว

ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกที่สําคัญของโลก ดังนั้นเพื่อให้สินค้าข้าวของประเทศไทยมีมาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อถือให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ


เขียนโดย : admin 04-11-2557 เวลา 12:58:19 น.
Related Link
กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับข้าวหอมมะลิไทย
ข้าว กข6
ข้าวพันธุ์ กข 77 และข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์เหลืองใหญ่ 48
21 เคล็ดลับ ค้าแบบโรงสีข้าว รวยแบบโรงสีข้าว
แบ่งเขตเหมาะสำหรับการเพาะปลูกในประเทศไทย


ราคาข้าวประจำวันที่ 13 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 12 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 11 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 10 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 9 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 6 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 5 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 4 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 3 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 2 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562
 
Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น