สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 

<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/southmills/domains/southernricemillers.com/public_html/hotnew.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/southmills/domains/southernricemillers.com/public_html/hotnew.php</b> on line <b>4</b><br />

สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมทำบุญสำนักงานใหม่สมาคมฯ(ทรัพย์สินของสมาคม)....
เขียนโดย : admin 27-03-2018 เวลา 16:27:40 น.

สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการเปิดครัวมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการเปิดครัวมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้
สมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณหมู่บ้านเมืองทอง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการเปิดครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ...
เขียนโดย : admin 13-01-2017 เวลา 12:33:58 น.

สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : สมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 สมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช...
เขียนโดย : admin 09-01-2017 เวลา 09:36:40 น.

สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : เจรจาการค้าเมืองกุ้ยก่างเจรจาการค้าเมืองกุ้ยก่าง
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ นายกสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ พร้อมคณะเดินทางเจรจาการค้า ณ เมืองกุ้ยก่าง ประเทศจีน...
เขียนโดย : admin 14-12-2016 เวลา 16:10:53 น.

สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตของโรงสีโครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตของโรงสี
กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิช จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตของโรงสี "การอบลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือก และ การเพิ่มประสิทธิภาพการสีข้าว" ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559 ณ.โรงแรมตะมีลีรีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช...
เขียนโดย : admin 14-12-2016 เวลา 14:15:58 น.

สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : กิจกรรมสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้เดือนตุลาคม 2559กิจกรรมสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้เดือนตุลาคม 2559
คุณสุทธิพร กาฬสุวรรณ นายกสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ นำทีมคณะกรรมการสมาคม เข้าเยี่ยมชมการทำงานของกิจการโรงสีข้าวภาคกลาง...
เขียนโดย : admin 14-12-2016 เวลา 13:55:19 น.


ข่าวประชาสัมพันธ์
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/southmills/domains/southernricemillers.com/public_html/hotnew2.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/southmills/domains/southernricemillers.com/public_html/hotnew2.php</b> on line <b>4</b><br />

กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้า
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้า - ราคาประหยัด...
เขียนโดย : admin 11-12-2014 เวลา 09:26:10 น.
ราคาข้าว
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/southmills/domains/southernricemillers.com/public_html/hotnew4.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/southmills/domains/southernricemillers.com/public_html/hotnew4.php</b> on line <b>4</b><br />

คลิปวิดีแนะนำ


โรงสีชูเกียรติ (china Ver.)

โรงสีชูเกียรติ (china Ver.)
โรงสีชูเกียรติ [Eng Ver.]
โรงสีชูเกียรติ (thai ver.)

บทความน่ารู้
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/southmills/domains/southernricemillers.com/public_html/hotnew3.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/southmills/domains/southernricemillers.com/public_html/hotnew3.php</b> on line <b>4</b><br />

มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว
ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกที่สําคัญของโลก ดังนั้นเพื่อให้สินค้าข้าวของประเทศไทยมีมาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อถือให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ อ่านต่อ...
เขียนโดย : admin 04-11-2014 เวลา 12:58:19 น.

กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับข้าวหอมมะลิไทย
ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับข้าวหอมมะลิไทย เป็นมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้ คุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย อ่านต่อ...
เขียนโดย : admin 04-11-2014 เวลา 12:52:56 น.

แบ่งเขตเหมาะสำหรับการเพาะปลูกในประเทศไทย
ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่แตกต่างกัน สภาพดินก็แตกต่างกันทั่วประเทศ ดังนั้น การปลูกพืชจึงมีความแตกต่างกันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย ปาล์มน้ำมัน อ่านรายละเอียดได้ในเอกสารแนบ อ่านต่อ...
เขียนโดย : admin 04-11-2014 เวลา 10:17:51 น.

<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/southmills/domains/southernricemillers.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/southmills/domains/southernricemillers.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
โรงสีข้าวไทยประชุมสัญจรภาคใต้และเยี่ยมเยียนสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้

4 Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น